Sijbrandij De Waard Advocaten

Branche / Vakgebied
Privaatrecht
Vereiste taal
Nederlands
Bedrijfsomvang
< 25 medewerkers
Locatie
Utrecht

Over Sijbrandij De Waard Advocaten

SDW advocaten telt 6 advocaten en 4 juristen. Als kantoor zijn we volledig gericht op het verlenen van rechtshulp aan personen met letselschade, meestal door ongevallen in het verkeer of op het werk. Die rechtshulp ziet niet alleen op het vestigen van de aansprakelijkheid en aantonen van schade maar zeker ook op alle mogelijke gevolgen van het letsel:  eventuele problemen met de werkgever door arbeidsongeschiktheid, eventuele problemen met het UWV over (het recht op) een uitkering, met een eigen verzekeraar over het wel of niet vergoeden van schade door arbeidsongeschiktheid of compensatie van de gevolgen van blijvende invaliditeit (ongevallenverzekering). 

De advocaten behandelen de zwaardere zaken waar mogelijk in rechte moeten worden afgedwongen dat een aansprakelijke partij zijn verantwoordelijkheid neemt. De juristen behandelen de lichtere gevallen die meestal in der minne en in overleg met de betrokken verzekeraar geregeld kunnen worden.

We werken samen met medisch adviseurs voor het verkrijgen van duidelijkheid over de aard en ernst van letsel. We huren arbeidsdeskundigen in voor bv begeleiding in traject van werkhervatting of aanvraag uitkering. We schakelen  een rekenkundige in voor het begroten van de schade. Ook begeleiden we het regelen van onafhankelijke keuringen voor het inventariseren van de medische feiten  en het vaststellen van een causaal verband.