Recoup advocaten

Website
www.recoup.nl
Branche / Vakgebied
Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Overig
Vereiste taal
Engels, Nederlands
Bedrijfsomvang
> 25 medewerkers
Locatie
Utrecht

Over Recoup advocaten

Recoup advocaten is gespecialiseerd in herstructurering, geschillenbeslechting en bijzondere benoemingen door onder andere de Ondernemingskamer en de Rechtbank afdeling Insolventie. Het kantoor heeft bijzondere expertise in het bereiken van compensatie voor schuldeisers.

Resolve 

De advocaten van Recoup adviseren regelmatig bij de oplossing van aandeelhoudersgeschillen. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam benoemt Recoup ook regelmatig in enquêteprocedures als onderzoeker, interim-bestuurder of beheerder van aandelen van ondernemingen waar aandeelhoudersgeschillen zich voordoen en die daarbij vaak ook in zwaar weer verkeren. De advocaten van Recoup adviseren verder regelmatig in het kader van insolventiegerelateerde zaken zoals bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, verrekening en regresproblematiek. Daarbij is een eigen aanpak ontwikkeld die gericht is op het zo snel mogelijk bereiken van een oplossing met een maximaal resultaat, zonder dat een langdurige procedure hoeft te worden gevoerd. De advocaten van Recoup hebben echter ook ruime ervaring met procedures gericht op financiële compensatie voor schuldeisers en zullen die zo nodig voeren als daarmee het resultaat kan worden vergroot.

Restructure 

De advocaten van Recoup hebben 25 jaar ervaring met het begeleiden van fusies & overnames en als curator in het afwikkelen van faillissementen. Vanuit die ervaring hebben zij zich ontwikkeld als betrouwbare partners bij het begeleiden van ondernemingen in zwaar weer. Zij adviseren en onderhandelen over (her)financiering, overname en crediteurenakkoorden, vaak ter voorkoming van een faillissement. Daarnaast zijn de advocaten van Recoup benoembaar als herstructureringsdeskundige onder de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord).

Wanneer een faillissement onvermijdelijk is, begeleiden zij een doorstart in faillissement. De begeleiding is gericht op een snelle en succesvolle doorstart, waarvoor een degelijke voorbereiding is vereist.

De advocaten van Recoup houden daarnaast scherp in de gaten of de bestuurder (aandeelhouder of commissaris) van de onderneming niet ten onrechte verwijten wordt gemaakt door de (aankomende) curator. Zijn er verwijten te maken, dan worden deze met een gedegen onderbouwing toegelicht en opgelost met de curator. Hiervoor is een goede voorbereiding en een zorgvuldige en open communicatie met de curator vereist, gericht op vertrouwen. Deze benadering is ingegeven door het feit dat Recoup zelf ook als kritisch curator optreedt en goede contacten onderhoudt met collega curatoren.

Recoup 

De advocaten van Recoup worden door de rechtbank als fraudecurator benoemd in complexe fraudefaillissementen. Daarnaast worden zij ingeschakeld door benadeelde partijen, curatoren, ondernemingen en onderzoekers voor een (vooral) civiele aanpak van fraude naast het strafrecht.

Recoup heeft een effectieve aanpak ontwikkeld. Zij werkt daarvoor samen met forensische accountants, ICT-specialisten, bedrijfsonderzoekers en internationale experts. Het doel is het terughalen van de door fraude onttrokken activa, alsmede het opleggen van een beroeps- c.q. bestuursverbod.

De aanpak bestaat uit het doen van asset tracing, rechtmatigheid- en verhaalonderzoek en aansprakelijkstelling van bestuurders, fraudeurs en ‘facilitatiors’ van fraude. Binnen dat  kader is de aanpak gericht op het verkrijgen van informatie. Hiertoe worden alle mogelijke (dwang)middelen ingezet. Vervolgens wordt ter verkrijging van informatie en medewerking contact gelegd met het UWV, de Belastingdienst en zo nodig met de politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie .

Indien opportuun wordt aangifte gedaan bij de bevoegde instanties. De ervaring leert dat een strafzaak ook van groot nut kan zijn voor de crediteuren als benadeelde partij. Denk aan de mogelijkheid van voegen als benadeelde partij, welke partij ook recht heeft op het door het OM (conservatoir) in beslag genomen zaken.

Wanneer financiering nodig is, wordt naar alle mogelijkheden gezocht. Positieve ervaring is opgedaan met de Garantstellingsregeling Curatoren, crediteurenfinanciering en financiering door de fiscus. Recoup ziet ook mogelijkheden voor private financiering, waarover nader informatie kan worden opgevraagd.