Over de Young Talent Group beurs

De Young Talent Group geeft sinds 2012 een geselecteerd aantal studenten die in het buitenland gaan studeren financiële ondersteuning. Als jij volgend jaar in het buitenland wilt gaan studeren kun je vanaf het voorjaar van 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor één van de twee uit te keren beurzen voor komend collegejaar. Indien je er over denkt om later in je studie in het buitenland te gaan studeren, kun je je ook nu alvast aanmelden bij de Young Talent Group om te zijner tijd gebruik te maken van de mogelijkheid om een beurs aan te vragen. Tot die tijd word je dan gratis op de hoogte gehouden van al het nieuws over arbeidsmarktoriëntatie.

De Young Talent Group steunt studenten die naar het buitenland willen gaan. Studeren in het buitenland is een enorm leerzame ervaring en bovendien een mooie aanvulling van je cv. In het kader van de toenemende globalisering en de internationale omgeving waarin veel kantoren opereren, wordt het opdoen van internationale ervaring steeds belangrijker. De beurs is bedoeld voor alle rechtenstudenten die hun horizon willen verbreden door een semester in het buitenland te gaan studeren.

Vereisten
Wil jij in aanmerking komen voor een beurs, dan dien jij te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Je staat ingeschreven bij de Young Talent Group; 
 • Je bent niet ouder dan 25 jaar; 
 • Je hebt minimaal 120 ECTS behaald op het moment dat jij naar het buitenland vertrekt; 
 • Je kan goed motiveren waarom jij in het buitenland wil gaan studeren; 
 • Je hebt je naast je studie aantoonbaar ontplooit; 
 • Je staat ingeschreven bij de Young Talent Group;
 • Je gaat minimaal drie maanden maanden in het buitenland studeren (in het collegejaar 2018-2019, bachelor- of masterstudent, hierbij kan de opleiding in het buitenland al eerder zijn ingezet dan september 2018, als er maar in dit collegejaar door de student minimaal 3 maanden in het buitenland wordt gestudeerd);
 • Je staat ingeschreven bij een Nederlandse Universiteit. 

De Beurs
De omvang van één studiebeurs betreft een bedrag van €750,00. In 2018 zullen twee beurzen van €750,00 worden uitgekeerd aan twee geselecteerde studenten. Deze beurzen worden in twee termijnen uitgekeerd. 

Op dit moment zijn de aanmeldingen nog gesloten. Meer informatie over de termijnen voor aanmeldingen volgt later. De aanmelding dient te bestaan uit: 

 1. Een bevestigingsbrief van de Nederlandse Universiteit bij wie een verzoek tot uitwisseling is ingediend of een bewijs van toelating tot een buitenlandse universiteit.
 2. Een ondersteunende brief, in het Nederlands, met een heldere motivatie waarom de beurs aan jou uitgekeerd dient te worden (hierbij kan gedacht worden aan waarom juist jij de beurs verdient en wat je ermee zou doen), van maximaal 2 A4 (getypt, Times New Roman 12);
 3. Een kopie van de cijferlijst waaruit blijkt dat minimaal 120 ECTS is behaald of zal worden behaald voor vertrek naar het buitenland bij vakken die meetellen voor het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid.
 4. Je curriculum Vitae (CV)
 5. Een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs (Rijbewijs, Paspoort, Identiteitskaart)
 6. Een ondertekende kopie van de algemene voorwaarden, te vinden op www.youngtalentgroup.nl onder YTG beurs. 
De Nederlandsche Bank N.V.
De Rechtspraak
Simmons & Simmons
Van Iersel Luchtman N.V.
© Young Talent Group | sitemap | voorwaarden | contact
JSVU   JFV GROTIUS   MAGISTER JFT