Vacatures

Professional support lawyer Insolventierecht

Van Benthem & Keulen is een ambitieus full service advocaten- en notariskantoor. Wij werken voor middelgrote en grote ondernemingen, instellingen, overheidsinstanties en vermogende particulieren. Wij zijn sterk vertegenwoordigd in de financiële, onderwijs-, overheids-, retail- en zorgsector. Wij geloven in pro-actieve dienstverlening, hanteren een pragmatische aanpak en maken hoogwaardige dienstverlening toegankelijk met ons serviceconcept vanDienst. Van Benthem & Keulen bekleedt positie 23 in de Top 50 kantoren van Nederland en is succesvol blijkens het volgende citaat uit Advocatie van juni: “Sinds het boekjaar 2011 steeg de omzet van het Utrechtse kantoor consistent, met in totaal ruim 26%. Geen ander top-50 kantoor kreeg dit in de afgelopen zes jaar voor elkaar”.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De advocaten binnen de praktijkgroep Insolventierecht staan bedrijven bij die in moeilijkheden verkeren en werken aan oplossingen als herstructurering, reorganisatie, schuldsanering, sterfhuisconstructie, crediteurenakkoord en activa- of passiva transactie. Tevens staan zij onze cliënten bij wanneer hun wederpartij in zwaar weer terechtkomt en het nakomen van verplichtingen bewerkstelligd dient te worden. Voorts staan zij ook bestuurders en leidinggevenden van in moeilijkheden verkerende bedrijven bij wanneer zij, bijvoorbeeld door de fiscus, worden aangesproken uit hoofde van onbehoorlijk bestuur, wanprestatie of onrechtmatige daad. De advocaten van de praktijkgroep insolventierecht worden met regelmaat door de rechtbank aangesteld tot curator of bewindvoerder in faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen.

Ter ondersteuning van ons team zoeken wij een enthousiaste en doortastende 4e jaars student of recent afgestudeerde kandidaat. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het bijhouden en signaleren van relevante vakliteratuur en jurisprudentie
 • Het op de hoogte blijven van relevante wetgevende ontwikkelingen en analyseren van gevolgen voor de praktijk
 • Het ondersteunen en coördineren van seminars, presentaties en publicaties van de praktijkgroep
 • Het bewaken van de uitvoering van actiepunten van de praktijkgroep
 • Het opstellen en bijhouden van modeldocumentatie en standaard memoranda in samenwerking met de advocaten
 • Het organiseren, coördineren en voorzitten van vaktechnisch overleg
 • Het verrichten van research behorend bij complexe vraagstukken

FUNCTIE-EISEN

De kandidaat die wij zoeken heeft:

 • Een afgeronde Bachelor rechtsgeleerdheid
 • Bovengemiddelde studieresultaten
 • Aantoonbare interesse op het gebied van insolventierecht
 • Een sterk analytisch vermogen en goede schrijfvaardigheden

terug

© Young Talent Group | sitemap | voorwaarden | contact
JSVU   JFV GROTIUS   MAGISTER JFT