Motivatiebrief

Bij sollicitaties voor banen, stages en masterclasses is het vaak verplicht om een motivatiebrief in te sturen. Een goede motivatiebrief beschrijft wie jij bent, waarom jij geïnteresseerd bent en waarom jij in aanmerking denkt te komen voor de functie. Een goede brief straalt motivatie en ambitie uit en onderscheidt zich van andere brieven.

Opbouw

Voor een goede structuur van je motivatiebrief kan je gebruik maken van de AIDA-formule: attention, interest, desire en action:

  • Attention: De eerste zin moet de attention trekken. Open de brief op een originele manier!
  • Interest: Zorg dat de lezer geïnteresseerd raakt in wat jij te zeggen hebt en dat de brief geen onnodige herhaling van je cv is. 
  • Desire: Zorg ervoor dat jij bij de organisatie waar jij solliciteert het verlangen wekt om jou uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Concreet betekent dit voor je inhoud dat je uitgebreid motiveert waarom je naar die organisatie schrijft en dat jij jouw sterke punten en relevante ervaringen vermeldt.
  • Action: Roep op tot actie. Sluit je brief af met een zin in het trant van: ''Graag licht ik mijn motivatiebrief toe in een persoonlijk gesprek''. 

Lay-out

Het is gebruikelijk je motivatiebrief niet langer dan een pagina te maken. Je brief dient er keurig uit te zien. Ook al is de inhoud van je brief goed, wanneer de brief slordig oogt maak jij geen goede indruk. 

Structureer je brief middels een inleiding, kern en afsluiting, en zorg voor een overzichtelijke pagina-indeling. Maak bijvoorbeeld gebruik van witruimtes tussen verschillende onderdelen van je brief en vermeld de datum en het onderwerp. Het is gebruikelijk om onderaan je brief te verwijzen naar bijlagen, zoals het cv, cijferlijsten en dergelijke.

Maak gebruik van correct taalgebruik dat past bij de organisatie en de activiteit die je aanschrijft. Onderzoek de organisatie door bijvoorbeeld de website te bekijken. Een nette brief bevat geen spel- en taalfouten. Het is handig om je brief door iemand na te laten lezen voordat je de brief opstuurt. Mocht je uitgenodigd worden voor een gesprek door de organisatie waar jij gesolliciteerd hebt, dan zal er zeker ingegaan worden op de punten die je in je brief noemt. Bereid je hier goed op voor. 

Inhoud

Begin je brief door je persoonlijke gegevens te vermelden (naam, adres, geboortedatum en opleiding). Richt je brief altijd aan de juiste persoon, zo weet je zeker dat je brief bij de juiste persoon belandt. Als je niet weet wie je moet aanschrijven neem dan contact op met het bedrijf om de juiste naam te achterhalen. Als je een referentie hebt zoals een eerder gevoerd gesprek, of als je de organisatie ontmoet hebt tijdens een bedrijvendag, is dat een goede manier om je brief in te leiden.

Houdt je brief kort en bonding en voorkom te formeel taalgebruik. Om je lezer te interesseren en geïnteresseerd te houden zal je moeten zoeken naar de juiste balans tussen feiten en een persoonlijke tint. Houd je eigen stijl aan en gebruik geen ouderwetse of standaard formuleringen. Motiveer aan de hand van relevante ervaringen waarom jij geschikt bent voor de functie. Vermeld wat je aanspreekt aan de organisatie of activiteit die je aanschrijft.

Probeer de ontvanger van de brief te overtuigen van jouw sterke punten en eigenschappen. Hoe denk jij je kwaliteiten te kunnen inzetten voor de organisatie? Sluit je brief af met een helder argument waarom jij in aanmerking zou moeten komen de functie. Eindig je brief met de wens je motivatiebrief toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

Checklist

  • Is de brief geen herhaling van je cv?
  • Heb jij goed gemotiveerd waarom jij bij de organisatie wil werken waar jij solliciteert? 
  • Ziet de lay-out van de brief er netjes uit?
  • Is de brief aan de juiste persoon en de juiste organisatie gericht?
  • Bevat de brief geen taal-, spel- en interpunctiefouten? 
  • Heb je onderaan de brief verwezen naar de bijlagen? 
De Nederlandsche Bank N.V.
De Rechtspraak
Simmons & Simmons
Van Iersel Luchtman N.V.
© Young Talent Group | sitemap | voorwaarden | contact
JSVU   JFV GROTIUS   MAGISTER JFT