Curriculum Vitae (cv)

Het opstellen van een goed en aansprekend cv is erg belangrijk. Wanneer jij gaat solliciteren voor een baan of stage, zal jij in de meeste gevallen je cv moeten meesturen. Het is dus de moeite waard om hier goed in te investeren. De Young Talent Group geeft jou graag tips over het opstellen van je cv, toegesneden op de juridische arbeidsmarkt. 

Buitenland
Wanneer jij gaat solliciteren bij een buitenlandse organisatie dan gelden er soms andere richtlijnen voor cv's. Ook goed om te weten is dat men in de Verenigde Staten soms naar een resumé vraagt. Een resumé is echter niet hetzelfde als een cv. Een resumé is vaak minder formeel en vaak niet langer dan één pagina. Voor solliciteren binnen Europa kun je gebruik maken van een Europass-cv. Het Europass-cv heeft een vaste lay-out en is op internet vrij verkrijgbaar. Op internet staan ook voorbeelden van Europass-cv’s die je kunt bekijken en gebruiken om de gangbare terminologie in het buitenland te ontdekken.

Voorbereiding

Wanneer jij ergens gaat solliciteren, is het van belang dat jouw cv toegesneden is op de functie waarnaar jij solliciteert. Niet alle bijbanen en nevenactiviteit zijn voor elke functie van belang. Zorg dat je cv altijd alle relevante informatie bevat en bovenal up-to-date is. Het is van belang dat jij goed weet wat wat de functie inhoudt waarop jij solliciteert, wat jouw sterkte en zwakke punten zijn en hoe jij je onderscheid van de massa. Het doel van een cv is immers te laten zien dat jij de kandidaat bent voor de functie waarop jij solliciteert. 

Opbouw

Een goede structuur zorgt ervoor dat organisatie waar jij solliciteert een duidelijk beeld heeft van jouw werkzaamheden en nevenactiviteiten. Er bestaan een hoop manieren om de structuur van je cv invulling te geven. De twee meest gebruikte structuren zijn de vaardigheden-cv en de chronologische-cv. Voor starters op de juridische arbeidsmarkt verdient de structuur van de chronologische-cv sterk de voorkeur. In een chronologische-cv worden de gegevens per categorie op een chronologische volgorde geordend. Het is het meest gebruikelijk om de meest recente activiteit, opleiding of vaardigheid bovenaan te zetten. Zorg ervoor dat je een duidelijke tijdsvermelding bij elk onderdeel hanteert. Ook het aantal uren wat jij per week aan een onderdeel kwijt bent mag niet ontbreken. 

De Young Talent Group raad aan om je cv als volgt op te bouwen:

Persoonlijke gegevens
Vermeld onder persoonlijke gegevens je belangrijkste gegevens, zoals je volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats, huidige woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit en burgerlijke staat.

Opleidingen en cursussen
Vermeld hier je middelbare school, opleidingen en studies. Hier horen ook eventuele vakkenpakketen en trajectkeuzes bij. Ook is het aan te raden je gemiddelde cijfers te vermelden. 

Werkervaring
Vermeld hier je relevante werkervaring. Licht kort toe wat de functie precies inhoudt. Houd er rekening mee dat niet elke baan relevant is voor de functie waarop jij solliciteert. 

Stages
Heb jij stage verlopen? Vermeld deze dan onder een apart kopje. 

Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten zijn belangrijk om op je cv te vermelden. Denk hierbij aan commissiewerk bij studie- of studentenverenigingen of rechtswinkels, bestuursjaren, functies binnen medezeggenschapsorganen en vrijwilligerswerk. Licht ook je nevenactiviteiten kort toe. 

Vaardigheden en competenties
Noem hier enkel bijzondere vaardigheden. Dit geldt ook voor talenkennis. Alleen als je bovengemiddelde kennis van taal hebt is dit relevant om te vermelden. Het is goed om je competenties te vermelden. Houd in je achterhoofd dat zowel je talenkennis als je compententies tijdens een sollicitatiegesprek gecontroleerd kunnen worden. 

Sport en hobby's
Natuurlijk is de organisatie waar jij solliciteert benieuwd naar de invulling van jouw vrije tijd. Vergeet dit niet op je cv te vermelden. Dit kan er juist voor zorgen dat jij opvalt!

Het is natuurlijk ook mogelijk om een andere verdeling aan te houden. Het is soms bijvoorbeeld verstandiger om kopjes samen te voegen of weg te laten wanneer ze voor jou niet of minder van toepassing zijn. 

Opmaak

Opmaak
De opmaak van je cv moet zo overzichtelijk mogelijk zijn. Vaak moeten recruiters een groot aantal cv’s doorwerken binnen een beperkte tijd. Zorg er dus voor dat de onderdelen die jij het belangrijkst vindt ook het meest opvallen. Concreet betekent dit dat je gedoseerd gebruik moet maken van tekstbewerkingen als bold, italics en underline. Controleer je cv goed op spel- en taalfouten. Deze zijn makkelijk te voorkomen.

Lengte
De algemeen geaccepteerde maximum lengte van een cv is twee pagina’s A4. Indien je cv langer is dan twee pagina's, probeer dan niet-relevante werkzaamheden en nevenactiviteiten van je cv te schrappen. 

Vormgeving per punt
Vermeld bij elk onderdeel van je cv een korte en bondige omschrijving. Je hebt zelf natuurlijk een goed beeld bij de opleiding of fuctie, maar dit geldt vaak niet voor de persoon die jouw cv leest. De beschrijving moet duidelijk zijn voor iemand die de functie of opleiding niet zelf heeft vervuld. Dit punt vergt extra aandacht op het moment dat je solliciteert in het buitenland. Vermeld ook hoeveel tijd je per week kwijt was aan de functie. 

Tot slot is het belangrijk dat je consequent bent in de lay-out die je toepast. Zorg er ook voor dat je motivatiebrief en cv in hetzelfde lettertype zijn opgemaakt.

Referenties

Wanneer je referenties hebt is het ook mogelijk om één of meerdere referenties op te nemen op je cv. Het gaat dan om een referentie in de zin van de contactgegevens van een persoon waarvan jij denkt dat hij/zij een goed beeld van jou heeft. Let op: zorg er altijd dat je van te voren uitdrukkelijke toestemming hebt gevraagd van de persoon die je opgeeft als referent. De plaats van de referenties op je cv hangt af van de mate waarin je er de aandacht op wil vestigen.

Overig

Gaten in je cv
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een periode geen opleiding hebt gevolgd. Zorg dan dat ergens anders op je cv duidelijk naar voren komt wat je wel hebt gedaan in die tijd.

Fraude op je CV
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de cv’s onwaarheden bevat. Een kleiner deel van die onwaarheden zijn ook daadwerkelijk leugens. Het behoeft geen toelichting dat onwaarheden niet op je cv thuishoren. Tijdens een sollicitatiegesprek komen onwaarheden altijd aan het licht, met alle gevolgen van dien.

Checklist 

  • Je cv is overzichtelijk; 
  • Belangrijke (neven)werkzaamheden vallen op; 
  • Je hebt je (neven)werkzaamheden kort toegelicht; 
  • Je cv is niet langer dan twee pagina's; 
  • Je cv bevat geen taal-, spel- en interpunctiefouten; 
  • Je cv bevat geen onjuistheden of valse gegevens; 
  • Je hebt het aantal uren per week duidelijk bij de (neven)werkzaamheden vermeld; 
  • Je hebt overal dezelfde lay-out gebruikt;
  • Je cv is up-to-date. 

 

De Nederlandsche Bank N.V.
De Rechtspraak
Simmons & Simmons
Van Iersel Luchtman N.V.
© Young Talent Group | sitemap | voorwaarden | contact
JSVU   JFV GROTIUS   MAGISTER JFT