Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van de Stichting Young Talent Group gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30195963. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  Gebruik van persoonsgegevens

1.1  Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 1. Zich inschrijft als deelnemer via www.youngtalentgroup.nl/inschrijven;
 2. Zich inschrijft voor onze mailings;
 3. Zich aanmeldt voor de Young Talent Group beurs;
 4. Zich aanmeldt voor de Young Talent Group – Brinkhof beurs;
 5. Reageert op een vacature;
 6. Via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2  Wij verzamelen daarbij mogelijk de volgende (persoons)gegevens:

 1. Geslacht;
 2. Voor- en achternaam;
 3. E-mailadres;
 4. Universiteit waaraan de student studeert;
 5. Rechtsgebieden waarin de student met name interesse heeft;
 6. Curriculum Vitae;
 7. Bachelor en master cijferlijsten;
 8. Motivatiebrieven.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Mailings te versturen; 
 2. Winnaars te selecteren voor de studiebeurzen; 
 3. Studiebeurzen uit te keuren;
 4. Contact met de deelnemer op te nemen;
 5. De website te onderhouden dan wel over te dragen naar een andere beheerder.

2.  Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de Young Talent Group (bestuur@youngtalentgroup.nl) over de onderstaande punten:

(a)  u wilt meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  u heeft vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  u wilt inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) u wilt correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) u wilt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door de Young Talent Group.

3.  Beveiliging van gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  Derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) De gegevens voor het uitkeren van de beurs met het advocatenkantoor waarmee wordt samengewerkt ter verwezenlijking van de beurs;

(b) Organisaties die bij de Young Talent Group zijn aangesloten indien de deelnemer op een vacature reageert;

(b) De Raad van Advies bij het verdelen van de studiebeurzen; 

(c) Websitebeheerder.

5. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Bij uitschrijving worden uw gegevens direct verwijderd. Gegevens t.b.v. de uitreiking van de beurzen worden uiterlijk vijf jaar bewaard. 

6.  Wijzigingen Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

© Young Talent Group | sitemap | voorwaarden | contact
JSVU   JFV GROTIUS   MAGISTER JFT